Skolestarter 2020

Kære forældre (til de nye 0. klasser) Vi vil så gerne lave skolestart som normalt, men det er dog stadig ikke muligt pga. corona. På mandag den 10. august mødes de nye 0. klasser på boldbanen kl. 9.00. Forældre er velkomne. Banen vil være indelt i områder - et til hver klasse. På boldbanen vil der være mulighed for at tage fotos af klasserne. Derefter går eleverne til deres lokaler. Der vil være mulighed for at en' forælder pr. barn kan komme med i klassen, se barnet finde sin plads og evt. tage et billede. Derefter er vi desværre nødt til at bede forældrene gå hjem. Det vil være ca. kl. 9.30. Børnene har fri kl. 11.30 hvorefter der er mulighed for at komme i SFO. Vi håber meget, at vi får mulighed for at lave et møde for forældrene en aften og byde jer velkomne med lidt flere informationer og mulighed for snak. Venlig hilsen Engdalskolen