Eleverne

Når vi spørger vores elever, hvilke 5 ting de vurderer Engdalskolen er bedst til, siger de:

  • De er glade for deres lærere
  • Lærerne er gode til at hjælpe dem i skolen
  • De er glade for deres klasse
  • De er generelt glade for skolen
  • De er ikke bange for, at andre børn griner af dem i skolen

Forældrene

Når vi spørger forældrene, fortæller de, at de fem ting de vurderer vi er bedst til:

  • At deres børns sociale kompetence styrkes
  • At de samlet set er et godt samarbejde mellem skole og hjem
  • Skole-hjem samtalerne
  • Deres barns faglige udbytte af undervisning
  • At skolens styrker barnets kreativitet og fantasi

I vores lokaleudviklingsplan har vi særligt fokus på elevernes faglige og sociale udvikling, ligesom vi har fokus på at udvikle skolens fysiske rammer, ude så vel som inde.

Rapporter om kvalitet, trivsel og tilfredshed