Eleverne

Når vi spørger vores elever, hvilke 5 ting de vurderer Engdalskolen er bedst til, siger de:

  • De er glade for deres lærere
  • Lærerne er gode til at hjælpe dem i skolen
  • De er glade for deres klasse
  • De er generelt glade for skolen
  • De er ikke bange for, at andre børn griner af dem i skolen

Forældrene

Når vi spørger forældrene, fortæller de, at de fem ting de vurderer vi er bedst til:

  • At deres børns sociale kompetence styrkes
  • At de samlet set er et godt samarbejde mellem skole og hjem
  • Skole-hjem samtalerne
  • Deres barns faglige udbytte af undervisning
  • At skolens styrker barnets kreativitet og fantasi

I vores lokaleudviklingsplan har vi særligt fokus på elevernes faglige og sociale udvikling, ligesom vi har fokus på at udvikle skolens fysiske rammer, ude så vel som inde.

Rapporter om kvalitet, trivsel og tilfredshed

 

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere om skolens sundhedsrapport (pdf)