Derfor deltager dagtilbuddet også i vores informationsaftener for nye forældre i november. Vores børnehaveklasseledere besøger alle storbørnsgrupper i de lokale børnehaver, og børnehaverne besøger skolen flere gange.

Inden sommerferien holder vi ’aftenskole’ for de nye elever, hvor dit barn kan møde sine nye klassekammerater, lærere og pædagoger, mens du er til informationsmøde med de andre forældre. Hvis dit barn har særlige behov, tilrettelægger vi et forløb, der sikrer en god overgangen til skolen.