• Den sidste dag før efterårsferien holder vi en aktivitetsdag for hele skolen, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i et eller flere fag samtidig med, at der lægges vægt på sociale aktiviteter.
 • Vi holder juleafslutning for alle klasser i Brabrand Kirke.
 • I løbet af skoleåret arrangerer vi morgensamlinger, hvor vi synger, spiller og fortæller.
 • Morgensang hver uge for de yngre elever.
 • Skolefest for alle skolens elever holder vi hvert andet år
 • I maj har vores SFO en markedsdag.
 • I marts gennemfører 6. årgang hvert år en musicalforestilling med bidrag fra fagene musik, drama, håndarbejde og billedkunst.
 • ForårsEvent: et samlet arrangement omfattende forårsudstilling og forårskoncert med bidrag fra de musisk/kreative fag.
 • 9. klassernes sidste skoledag i juni er en fest for alle skolens elever og ansatte.
 • Skolen deltager i diverse kulturelle undervisningsaktiviteter.
 • Lejrskole på 5. årgang og 9. årgang
 • Op mod sommerferien har vi idrætsdag.

Ferie

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. På aarhus.dk finder du en oversigt for både dette skoleår og det næste.