Udover hjemmesiden benytter vi os af Aula og Tabulex som primær informationskilde mellem SFO og hjem. Du er altid velkomne til at kontakte os!

Kontaktinfo

 • Væksthuset – 3061 1170
 • Fristedet – 8626 2912
 • Engen - 4185 6940

Åbningstider

6.30-8.00 og 12.10-17.00 (fredag 16.30).

Væksthuset

Væksthuset er første station i børnenes liv i SFO Engdal.

Alle børnene, som indskrives i SFO Engdal, begynder i Væksthuset. Vores lokaler ligger på Engdalskolen. Børnene går i afdelingen i deres første tre skoleår - altså 0., 1. og 2. klasse.

Vi holder til både inde på skolen, i skolegården og på Udkanten. Hver uge bruger vi også skolens gymnastiksale og Brabrandhallen. Nogle gange bruger vi også andre af skolens lokaler i vores aktiviteter.

Vi har inddelt rummene efter forskellige aktiviteter f.eks. kreativitet, spillerum, byggeunivers, stillerum, motorik, teater og flere andre.

Udkanten

Udkanten er SFO'ens store udeområde, hvor alle børn har mulighed for at boltre sig med udendørsaktiviteter såsom bål, snitning, klatring, boldspil, kreativitet, balance, træværksted, skateboard, løbehjul og meget mere. Udkanten bliver brugt af 0., 1. og 2. årgang på skift én uge af gangen - året rundt og i al slags vejr.

Fristedet

Fristedet er SFO Engdals anden afdeling beliggende i en villa på Engdalsvej lige over for skolen. Her går alle 3. klasser sammen de 4. klasses elever, som går i fritidsklub.
Fristedet har en stor lukket have, der grænser op til parken oven for Brabrand Rostadion. Her er bålhus, byggelegeplads, lille fodboldbane og meget mere. Huset er indrettet med stor pejsestue, køkkencafe og forskellige værksteder, hvor børnene kan udfolde deres kreative evner.

Engen

Engen er SFO’ens specialpædagogiske støttetilbud til de børn, der har et særligt behov for struktur, overskuelighed, ro og udvikling af nære relationer i et fast struktureret pædagogisk miljø.

Pædagogik og aktiviteter

 • Børnene i SFO skal føle sig som en del af vores fællesskab, og de skal deltage aktivt.
 • I SFO'en arbejder vi hver dag for at give børnene en god dag.
 • Vi skaber trygge rammer og aktiviteter, der udfordrer.
 • Vi inspirerer børnene til selv at finde på, og vi planlægger pædagogiske aktiviteter og fordybelsesforløb.
 • Hver uge udsender vi ugeplaner, der giver børnene et overblik over den kommende uges aktiviteter i alle afdelinger.
 • Vi er i pædagoggruppen opdelt i forskellige udvalg, der sammen sender et “årshjul” ud hvert kvartal – her beskriver vi særlige forløb og arrangementer af større karakter.
 • Vi er nærværende, omsorgsfulde, sjove, alvorlige og anerkendende i vores tilgang til børnene.

Traditioner

Vores SFO har mange traditioner:

 • Markedsdag
 • Halloween
 • Juleafslutningsarrangement
 • Sommerlejr for 1. og 3. årgang
 • Og mange flere...