Valg til rådet finder sted hvert år i september.

Rådet mødes ca. 6 gange årligt, hvoraf de 2 gange er sammen med skolebestyrelsen.

På vores møder drøfter, diskuterer og sparrer vi med hinanden ift alt fra årsplaner, økonomi, udvalg, traditioner, indsatser og dagligdag.

Rådets opgave er i fællesskab at styrke vores SFO, så den fortsat arbejder for, at alle børn hver dag får så god en dag som muligt – fyldt med forskellige aktiviteter og fællesskaber.