Generelt forventer vi:

 • At klassens sociale liv er et fælles anliggende
 • At skole og hjem aktivt medvirker til at bekæmpe mistrivsel og mobning
 • At både skole og hjem tager kontakt, hvis der er spørgsmål eller problemer
 • At forældrene og skolens personale omtaler hinanden loyalt i børnenes nærvær
 • At fælles aftaler for klassen skrives ned og justeres af klasserådet / ved forældremøder

Som forælder forventer vi af dig:

 • At du bidrager aktivt og konstruktivt i samarbejdet omkring dit barns skolegang
 • At dit barn er opdraget til både at tale og opføre sig ordentligt over for alle
 • At dit barn møder til tiden, er udhvilet og har fået morgenmad
 • At du følger med i dit barns skolegang og støtter i forhold til lektielæsning
 • At du sørger for mad til dit barn
 • At du i nødvendigt omfang tjekker barnets taske for bøger, penalhus, m.m.
 • At du prioriterer at komme til samtaler og forældremøder igennem hele skoleforløbet
 • At du deltager i fællesarrangementer
 • At du overholder fælles aftalte spilleregler for klassens fritid
 • At du respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og personale
 • At dit barns fritidsinteresser, ferier og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
 • At du kontakter skolen, hvis der er væsentlige ændringer i barnets liv

Vores samarbejdsgrundlag

Forældretilfredshed