Hvis det handler om dit barns trivsel, har vi på skolen et velfungerende AKT-team (adfærd, kontakt og trivsel), som er klar til at træde til med forskellige tiltag. Det kan være i form at samtaler med dit barn, men det kan også være timer i enten “Engen” eller “Dalen”. Det er to tilbud, hvor elever i perioder har mulighed for at få nogle af ugens timer uden for klassen.

Skolen afholder i samarbejde med PPR specialcentermøder, hvor lærerne og pædagoger har mulighed for at få sparring i forhold til udfordringer omkring enkelt elever. Du bliver som forælder informeret og skal give tilladelse, inden dit barn bliver taget op på et specialcentermøde.

Hvis der er brug for en fælles koordineret indsats i forhold til enkeltelever, afholder skolen netværksmøder. Det sker i samarbejde med forældrene, PPR og eventuelt socialforvaltningen. Her aftaler vi, hvilken støtte vi skal tilbyde den enkelte elev. På netværksmøderne kan vi også invitere andre interessenter. Det kan være klubben, sundhedsplejen m.v.