Er du fra en forening?

Vi har gode erfaringer med, at lokalsamfundet bruger vores faciliteter. Har du som forening lyst til at låne vores lokaler? Kontakt Sport & Fritid, som administrerer udlån af Aarhus Kommunes lokaler. Du kan også henvende dig på skolens kontor.

Er du forælder?

Du kan låne vores lokaler til klassearrangementer og arrangementer, der vedrører skolebestyrelsen eller SFO’ens forældreråd. Det sker via henvendelse til vores kontor – enten på mail, telefon eller personlig henvendelse. Husk, at du senest skal booke lokalet en uge før, du ønsker at låne det.

Du henter nøglerne på skolens kontor på dagen før arrangementet eller tidligst sidste hverdag inden arrangementet. I den forbindelse siger du ja til lån på følgende betingelser:

  • Alle lokaler aflåses og vinduer haspes efter endt brug.
  • Nøgle returneres til kontoret senest på første hverdag efter arrangementets gennemførelse. 
  • Lokalerne efterlades opryddede. Det betyder, at der skal være fejet og stolet op, at lokalet efterlades som møbleret ved ibrugtagning, og at alt affald skal være bortskaffet.
  • Der må ikke tændes åben ild / grill på skolens område – hverken inde eller ude. 
  • Undtaget fra udlån er skolens personalerum, SFO-Fristedet samt lokaler i alarmområder.  Særligt for gymnastiksalene gælder det, at de skal bookes igennem Sport og Fritid.    

NB! Skolens lokaler udlånes ikke til private formål.